STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông cắt đốt Theo phụ lục Theo phụ lục Boston Scientific Corporation Ống thông cắt đốt Blazer Open-Irrigated được chỉ định sử dụng trong lập bản đồ điện sinh lý tim bằng ống thông (kích thích và ghi lại) và, dùng để cắt đốt mô tim khi được sử dụng kết hợp với một mát phát cao tần RF. Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D