STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông cắt đốt Theo phụ lục Theo phụ lục Boston Scientific Corporation Ống thông Blazer Prime XP được sử dụng bởi các bác sĩ được đào tạo kỹ lưỡng về xâm lấn khoa tim mạch và trong các kỹ thuật ống thông thăm dò và cắt đốt sử dụng năng lượng RF, trong phương pháp cụ thể được sử dụng, và trong phòng thí nghiệm điện sinh lý được trang bị đầy đủ. Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D