STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ điện cơ cao cấp Model ToronSurge 1000 plus Torontech Torontech Canada Sử dụng trong phẫu thuật Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1 TTBYT Loại A