STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 tủ bảo quản ống nội soi HL-ECK-4 Hanlim Medical Equipment Co, Ltd,Hàn Quốc Hanlim Medical Equipment Co, Ltd,Hàn Quốc tủ bảo quản ống nội soi Quy tắc 15 TTBYT Loại C