STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông cắt đốt Theo phụ lục Theo phụ lục Boston Scientific Corporation Ống thông cắt đốt IntellaNav MiFi XP được chỉ định để ngắt đường dẫn tâm nhĩ thất phụ liên quan đến triệu chứng tim nhịp nhanh, để điều trị tim nhịp nhanh trở lại nút nhĩ thất, loạn nhịp nhanh cuồng nhĩ và tạo block nhĩ thất hoàn toàn ở các bệnh nhân có hồi đáp thất nhanh đối với chứng loạn nhịp nhĩ – rung nhĩ kháng thuốc mãn tính điển hình Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D