STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh bảo quản mẫu BPR-5V68, BPR-5V108, BPR-5V118, BPR-5V238, BPR-5V298, BPR-5V368, BPR-5V628, BPR-5V968 Jinan Biobase Biotech Co., Ltd Jinan Biobase Biotech Co., Ltd Tủ lạnh được ứng dụng cho những nơi cần bảo quản ở nhiệt độ không đổi như bệnh viện, trạm phòng chống dịch bệnh, ngân hàng máu, cơ sở nghiên cứu khoa học, cao đẳng, đại học, nhà thuốc sinh học, kỹ thuật di truyền, doanh nghiệp, v.v. Quy tắc 2, Phần II, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A