STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 BÀN KHÁM SẢN PHỤ KHOA CH-T600 SHANDONG CHENHONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD SHANDONG CHENHONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD dùng cho khám sản phụ khoa Quy tắc 12; Phần II, Thông tư 05/2022/TT- BYT TTBYT Loại A
2 BÀN MỔ Theo phụ lục Theo phụ lục SHANDONG CHENHONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD dùng cho các ca phẫu thuật, khám bệnh, các nghiên cứu chuẩn đoán và khám bệnh trong bệnh viện, phòng khám Quy tắc 12; Phần II, Thông tư 05/2022/TT- BYT TTBYT Loại A