STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị nội soi bàng quang và buồng tử cung Theo phụ lục Theo phụ lục SCHÖLLY FIBEROPTIC GMBH Các chỉ định ứng dụng nội soi phụ thuộc vào bệnh của bệnh nhân và phân tích rủi ro/lợi ích cá nhân của bác sỹ phẫu thuật. Chỉ định thực hiện phẫu thuật bao gồm: - Kiểm tra các khoang trong quy trình điều trị xâm lấn tối thiểu để chẩn đoán hoặc điều trị (ví dụ: loại bỏ u cơ) - Kiểm tra những thay đổi về mặt giải phẫu (ví dụ: chứng co giật) hoặc các dị vật trong các khoang. Quy tắc 10, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TTBYT TTBYT Loại B