STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đầu giường NKT-S710; NKT-S720; NKT-S730; NKT-S740; NKT-S750; NKT-S760; Hengshui Junyuan Medical Instrument Co., LTD, Hengshui Junyuan Medical Instrument Co., LTD, Dùng để lưu chứa đồ, vật dụng cá nhân của người bệnh trong các phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại A