STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dán vết thương Wound dressing Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd Sản phẩm được sử dụng cho các vết thương bề mặt ở lớp hạ bì trở lên sau phẫu thuật, cung cấp môi trường chữa lành vết thương. Quy tắc 1, phần II, mục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Gạc cố định kim luồn IV Cannula Dressing Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd Sản phẩm được sử dụng cho các vết thương nhỏ ở bề mặt và vết trầy xước ở lớp hạ bì trở lên, cung cấp môi trường chữa lành các vết thương bề mặt và vết thương ngoài da. Quy tắc 1, phần II, mục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A