STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN - NHÀ MÁY SẢN XUẤT LONG AN Đảm bảo an toàn cho bác sĩ và các kỹ thuật viên trong các ca phẫu thuật Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I - Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A