STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 MIẾNG DÁN HẠ SỐT DÀNH CHO NGƯỜI LỚN Theo phụ lục Theo phụ lục MCC Management Co., Ltd Sản phẩm miếng dán hạ sốt, giúp hỗ trợ hỗ trợ hạ sốt, giúp tạo cảm giác mát trên vùng da được dán sản phẩm Điều 5, Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế và hướng dẫn tại Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế TTBYT Loại A