STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ ấm PC100-PRO; PC900-PRO; PC1200-PRO Helmer , Inc. ( Helmer Scientific) Helmer , Inc. ( Helmer Scientific) Dùng để bảo quản tiểu cầu Quy tắc 5, phần III, phụ lục I, thông tư 05/222/TT-BYT TTBYT Loại A