STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mũi cắt xương Theo phụ lục Theo phụ lục Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd Sử dụng để cắt xương, trong phẫu thuật nâng xoang, phẫu thuật nội nha, nha chu, nhổ răng, cấy ghép Implant Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại B