STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm miễn dịch Theo phụ lục Theo phụ lục Fujirebio Inc. Dùng xác định chỉ số miễn dịch để đánh giá tình trạng sức khỏe Quy tắc 1, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D