STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhiệt kế 37˚C - 42˚C Không có Suzhou Tianping Huachang Medical Instrument Co., Ltd. Suzhou Tianping Huachang Medical Instrument Co., Ltd. Đo nhiệt độ Qui tắc 4- Trang thiết bị y tế không xâm nhập TTBYT Loại A
2 Dây thở oxy 2 nhánh các số (người lớn, trẻ em) Không có Suzhou Tianping Huachang Medical Instrument Co., Ltd. Suzhou Tianping Huachang Medical Instrument Co., Ltd. Thở oxy Qui tắc 4- Trang thiết bị y tế không xâm nhập TTBYT Loại A