STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ khớp nối nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục Oneday Biotech Co., Ltd Được kết nối với thân răng nhân tạo để đảm bảo độ chính xác kết nối giữa thân răng nhân tạo và răng giả, hoặc đảm bảo độ chính xác giữa cầu hoặc hàm răng giả Quy tắc 8, mục 2, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại B