STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay cầm cho dụng cụ phẫu tích Theo phụ lục Theo phụ lục KARL STORZ SE & Co. KG Tay cầm là một bộ phận tháo lắp được của dụng cụ khi sử dụng kết hợp với hàm làm việc và vỏ ngoài cách điện, được dùng để điều khiển dụng cụ. Tay cầm là bộ phận không xâm lấn của dụng cụ và chỉ sử dụng trong thời gian ngắn. Quy tắc 6, Mục B, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A