STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo phẫu thuật với khẩu trang M 081-003 Cobes industries (Hefei) Co., LTD, Trung Quốc Cobes industries (Hefei) Co., LTD, Trung Quốc Áo phẫu thuật với khẩu trang M Quy tắc 4 TTBYT Loại A