STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện tim kèm phụ kiện đồng bộ KES-301 KALAMED GmbH/Đức KALAMED GmbH/Đức Máy điện tim kèm phụ kiện đồng bộ Quy tắc 10 TTBYT Loại B