STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm phim kỹ thuật số Theo phụ lục Theo phụ lục Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd Nhận và truyền dữ liệu Xquang từ miệng bệnh nhân vào máy tính Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại B