STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm giữ da 13 x 7.5cm GE-30.52 GERATI Healthcare (Pvt.) Ltd. GERATI Healthcare (Pvt.) Ltd. Giữ da trong phẫu thuật Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Tấm giữ da 200 x 130 x 11mm GE-40.20 GERATI Healthcare (Pvt.) Ltd. GERATI Healthcare (Pvt.) Ltd. Giữ da trong phẫu thuật Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A