STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bột bó các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Anji Sunlight Medical Products Co.,Ltd / TrungQuốc Dùng để cố định vết gãy trong chấn thương chỉnh hình Quy tắc 4, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A