STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Nhíp) Dụng cụ giữ (kẹp) kim Theo phụ lục Theo phụ lục REDA Instrumente GmbH Dụng cụ dùng để kẹp giữ kim khâu trong phẫu thuật Quy tắc 6, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A