STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghiệm lấy mẫu Cell-Free DNA AMPULAB EW0319 Soyagreentec Co., Ltd. Soyagreentec Co., Ltd. Ống nghiệm lấy mẫu Cell-Free DNA AMPULAB được sử dụng trực tiếp để thu thập máu toàn phần nhằm ổn định, vận chuyển và bảo quản cfDNA (DNA huyết tương không có tế bào) Quy tắc 5, Phần III của thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A