STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus Xplosion/VStent, Cornex Danh mục kèm theo Theo phụ lục Công ty cổ phần Nhà máy TTBYT USM Healthcare Hệ thống stent mạch vành Xplosion+ là hệ thống stent mạch vành phủ thuốc, được chỉ định sử dụng cho những bệnh nhân có triệu chứng của bệnh tim thiếu máu cục bộ do những tổn thương mạch vành mới hoặc do tái hẹp và được dùng để mở rộng lòng động mạch vành (theo từng giai đoạn của từng trường hợp điều trị. 8 mục 2 và 13 TTBYT Loại D