STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Khí cụ chỉnh nha VCN001, VCN002, VCN003, VCN004 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT VƯƠNG CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT VƯƠNG Khí cụ chỉnh nha hỗ trợ quá trình nắn chỉnh răng mọc sai lệch trở về đúng hướng và về đúng vị trí trên cung hàm và nằm cố định để đảm bảo độ chắc chắn và duy trì lực kèo thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày giúp răng di chuyển dễ dàng hơn. Quy tắc 8, Phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Phục hình trên Implant Phục hình trên Implant VIMZ001, VIMZ002, VIMZ003, VIMZ004, VIMZ005, VIMZ006, VIMZ007, VIMZ008, VIMZ009, VIMZ010, VIMK001, VIMK002, VIMK003, VIMK004, VIMK005, VIMK006, VIMK007, VIMK008, VIMK009, VIMK010, VIMN001, VIMN002, VIMN003 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT VƯƠNG CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT VƯƠNG Được sử dụng sử dụng để phục hình răng bị mất, điều trị các bệnh lý về răng, thay thế, sửa chữa răng hỏng, phục hình răng thẩm mỹ Quy tắc 8, Phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Răng sứ cố định VSZ001, VSZ002, VSZ003, VSZ004, VSZ005, VSZ006, VSZ007, VSZ008, VSZ009, VSZ010, VSZ011, VSZ012, VSZ013, VSZ014, VSZ015, VSZ016, VSZ017, VSZ018, VSZ019, VSZ020, VSZ021, VSZ022, VSK001, VSK002, VEM001, VEM002, VEM003, VEM004 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT VƯƠNG CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT VƯƠNG Được sử dụng để thay thế chiếc răng thật đã bị tổn thương, không thể khắc phục được hoặc bị mất răng. Quy tắc 8, Phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Răng tháo lắp VTLHK001, VTLHK002, VTLHK003, VTLHK004, VTLHK005, VTLHK006, VTLHK007, VTLHK008, VTLN001, VTLN002, VTLN003, VTLN004, VTLN005 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT VƯƠNG CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT VƯƠNG Răng tháo lắp giúp phục hình răng đã mất. Cải thiện thẩm mỹ và chức năng nhai cho toàn hàm. Quy tắc 8, Phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B