STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ ấm và phụ kiện Amsco® Warming Cabinet STERIS Corporation STERIS Corporation Thiết bị thiết kế để dự trữ, làm ấm chăn, khăn trải, các thiết bị, dung dịch phẫu thuật (IV) dưới một nhiệt độ được cài đặt sẵn phù hợp với nhu cầu khám/ chữa bệnh của bệnh nhân. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp AMSCO® V-PRO® MAX; V-PRO® MAX 2 STERIS Mexico, S.de R.L. de C.V STERIS Corporation Được chỉ định tiệt trùng đầu/ cuối cho các trang thiết bị y tế kim loại tái sử dụng Quy tắc 15, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Hệ thống trụ khí treo trần trong phòng mổ và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục STERIS Corporation Cánh tay phân phối treo trần được thiết kế để phân phối khí y tế, cung cấp năng lượng điện áp thấp, truyền tín hiệu và hỗ trợ thiết bị y tế. Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A