STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường nuôi cấy phát hiện vi khuẩn mycobacteria VersaTREK Myco/7111-42 Remel, Inc. Remel, Inc. VersaTREK Myco, được bổ sung VersaTREK Myco GS và VersaTREK Myco AS hoặc VersaTREK Myco PVNA, là một môi trường tăng trưởng dạng lỏng chọn lọc để sử dụng với Hệ thống phát hiện vi khuẩn tự động VersaTREK Automated Microbial Detection System (VTI) nhằm phục hồi vi khuẩn mycobacteria từ các mẫu bệnh phẩm vô trùng từ cơ thể và các mẫu lâm sàng đã được ly giải-khử nhiễm. Quy tắc 3, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C