STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que/Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút cúm A, cúm B Theo phụ lục Theo phụ lục Acro Biotech, Inc. Xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính các kháng nguyên cúm A và B trong bệnh phẩm ngoáy mũi họng, hầu họng hoặc mẫu bệnh phẩm hút mũi của người, nhằm mục đích hỗ trợ chẩn đoán phân biệt nhanh các bệnh nhiễm vi rút cúm A và B. Quy tắc 3, Phần III, phụ lục I Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C