STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que/Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Syphilis Theo phụ lục Theo phụ lục Acro Biotech, Inc. Xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính các kháng thể (IgG và IgM) đối với Treponema Pallidum (TP) trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương để hỗ trợ chẩn đoán bệnh giang mai Quy tắc 3, Phần III, phụ lục I Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C