STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh định tính phát hiện các chất gây nghiện: Cần sa – Bồ đà, Ma túy Đá, Nhóm ma túy tổng hợp (Ketamine & Amphetamine), Nhóm thuốc phiện trong nước tiểu Khay thử/TDOA05AM2 CN Công Ty CP SXKD Sinh Phẩm Chẩn Đoán Y Tế Việt Mỹ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Sinh Phẩm Chẩn Đoán Y Tế Việt Mỹ Xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính phát hiện sự có mặt của các chất gây nghiện/chất chuyển hóa có trong nước tiểu ở người Quy tắc 6, Phần III, Phụ lục 1, TT 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B