STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm đậy khay dung dịch đệm cực âm dùng cho máy phân tích gen công nghệ mao quản 3500 Dx Series Septa Cathode Buffer Container/4410716 Hitachi High-Tech Corporation Naka Division Life Technologies Holdings Pte. Ltd. 3500 Dx Series Septa Cathode Buffer Container được thiết kế để đậy kín khay đựng dung dịch đệm Cathode Buffer Container (CBC) sử dụng với Máy Applied Biosystems 3500 Dx và 3500xL Dx Genetic Analyzers. Sản phẩm không được xác nhận để sử dụng với các hệ thống hoặc ứng dụng khác. Quy tắc 5, phần III, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A