STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ cấy vi sinh Theo phụ lục Theo phụ lục Jinan Biobase Biotech Co.,Ltd Dùng để ngăn ngừa các tác nhân gây ô nhiễm khi thực hiện thao tác thí nghiệm trên các loại mẫu sinh học, các loại vật liệu Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 05/2022 TTBYT Loại A