STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh bảo quản mẫu BPR-5V68; BPR-5V68F; BPR-5V108; BPR-5V108F; BPR-5V118; BPR-5V238; BPR-5V288S; BPR-5V298; BPR-5V328; BPR-5V358S; BPR-5V368; BPR-5V388; BPR-5V468; BPR-5V538; BPR-5V650; BPR-5V628; BPR-5V738; BPR-5V858; BPR-5V968; BPR-5V1308; BPR-5V1500; BPR-5V1008 Jinan Biobase Biotech Co.,Ltd Jinan Biobase Biotech Co.,Ltd Lưu trữ, bảo quản mẫu y sinh, dược phẩm, vaccine,.… Quy tắc Quy tắc 2, Phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022 TTBYT Loại A