STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đầu giường bệnh nhân TYT 01 Công Ty Cổ Phần Nội Thất Hoà Phát Công Ty Cổ Phần Nội Thất Hoà Phát Sử dụng đựng đồ dùng cho bệnh nhân dùng trong bệnh viện, trung tâm y tế. Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A