STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường nuôi cấy Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Môi trường nuôi cấy được sử dụng trong phòng laboratory để nuôi cấy các vi sinh vật khác nhau như vi khuẩn, nấm... Quy tắc 5, phần III, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A