STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đầu giường PKB-001 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ MINH HẢI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC KHANG Dùng để cho bệnh nhân nằm trong quá trình điều trị và phục hồi tại bệnh viện Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại A
2 Giường nhi PKP-001 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ MINH HẢI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC KHANG Dùng để cho bệnh nhi nằm trong quá trình điều trị và phục hồi tại bệnh viện Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại A
3 Giường bệnh nhân PK-001; PK-002; PK-003 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ MINH HẢI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC KHANG Dùng để đựng các vật dụng sinh hoạt cho bệnh nhân trong bệnh viện và cơ sở y tế Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại A