STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp chân không BKQ-Z360H; BKQ –Z150H; BKQ– Z200H; BKQ-Z300H; BKQ-Z450H; BKQ-Z65H; Biobase Disinfection (Shangdong) Co.,Ltd Biobase Disinfection (Shangdong) Co.,Ltd Sử dụng hấp sấy tiệt trùng dụng cụ y tế Quy tắc 15, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C