STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ dây máu thận nhân tạo Hemodialysis Blood Tubing Sets/OCI-BL-HDA; OCI-BL-HDB; OCI-BL-HSA; OCI-BL-HSB; OCI-BL-HSC; OCI-BL-PLA; OCI-BL-PLB; OCI-BL-PLC; OCI-BL-PFC; OCI-BL-PFY; OCI-BL-PYC; OCI-BL-PYX OCI-BL-PDS; Chengdu OCI Medical Devices Co.,Ltd Chengdu OCI Medical Devices Co.,Ltd Dùng trong điều trị thận nhân tạo Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Bộ dây máu thận nhân tạo Hemodialysis Blood Tubing Sets/OCI-BD-D-A; OCI-BD-S-A; OCI-BD-S-B; OCI-BD-D-C; OCI-BD-D-B Chengdu OCI Medical Devices Co.,Ltd Chengdu OCI Medical Devices Co.,Ltd Dùng trong điều trị thận nhân tạo Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Kim chạy thận nhân tạo Arteriovenous Fistula Needle Sets/OCI-14G; OCI-15G; OCI-16G; OCI-17G; Chengdu OCI Medical Devices Co.,Ltd Chengdu OCI Medical Devices Co.,Ltd Dùng trong điều trị thận nhân tạo Quy tắc 7, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Qủa lọc máu nhân tạo Hollow Fiber Dialyzer /OCI-HD150L; OCI-HD160L; OCI-HD170L; OCI-HD180L; OCI-HD190L; OCI-HD200L; Chengdu OCI Medical Devices Co.,Ltd Chengdu OCI Medical Devices Co.,Ltd Sử dụng để thẩm tách máu trong chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân suy thận cấp tính hoặc mãn tính Quy tắc 3, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C