STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ C200; C200/S; C200K; C200E; C200/B; C200/SB; C200E/B; C200/NB; C200K/S; C200K/B; C200K/SB; C600K; C600K/S; C600K/SD; C600K/SND; C600E/S; C600E/SND; Emax200 series; Emax280 series; Emax300 series SmartP2000Classic;SmartP2000Plus; SmartP2000Advantage; SmartP2000Elegance; Artemis; Ares8000 P1050; P1080; Mediland Enterprise Corporation Mediland Enterprise Corporation Được thiết kế để sử dụng cho phẫu thuật, nghiên cứu chuẩn đoán và khám bệnh tại các bệnh viện lâm sàng Quy tắc 10, phần II, phụ lục I thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A