STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd Sử dụng trong phòng phẫu thuật Quy tắc 12, phần II thông tư 05/2022 TT-BYT TTBYT Loại A