STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 VIDAS CMV IgM VIDAS CMV IgM (mã: 30205) BioMerieux SA BioMerieux SA hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch nguyên tắc 3 TTBYT Loại C
2 VIDAS CMV IgG VIDAS CMV IgG (Mã: 30204) BIOMERIEUX SA BioMerieux SA hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch nguyên tắc 3 TTBYT Loại C
3 VIDAS HBe/Anti- HBe VIDAS HBe/Anti- HBe (mã: 30305) BioMerieux SA BioMerieux SA hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch nguyên tắc 3 TTBYT Loại C
4 Vidas High sensitive Troponin I (TNHS) Vidas High sensitive Troponin I (TNHS) (mã: 415386) BioMerieux SA BioMerieux SA hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch nguyên tắc 3 TTBYT Loại C
5 VIDAS RUB IgG II VIDAS RUB IgG II (Mã: 30221) BioMerieux SA BioMerieux SA hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch nguyên tắc 3 TTBYT Loại C
6 VIDAS RUB IgM VIDAS RUB IgM (mã: 30214) BioMerieux SA BioMerieux SA hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch nguyên tắc 3 TTBYT Loại C
7 VIDAS TOXO IGM VIDAS TOXO IGM (mã: 30202) BioMerieux SA BioMerieux SA hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch nguyên tắc 3 TTBYT Loại C
8 VIDAS TOXO IGG II VIDAS TOXO IGG II (mã: 30210) BioMerieux SA BioMerieux SA hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch nguyên tắc 3 TTBYT Loại C
9 VIDAS Anti-HBs Total II VIDAS Anti-HBs Total II (Mã: 30318) BioMerieux SA BioMerieux SA hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch nguyên tắc 3 TTBYT Loại C
10 VIDAS FPSA VIDAS FPSA (Mã: 30440) BioMerieux SA. BioMerieux SA hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch nguyên tắc 3 TTBYT Loại C
11 Test xét nghiệm HEV miễn dịch tự động :VIDAS® Anti-HEV IgM (HEVM) VIDAS® Anti-HEV IgM (HEVM) bioMérieux SA bioMérieux SA hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch nguyên tắc 3 TTBYT Loại C
12 Test xét nghiệm HEV miễn dịch tự động : VIDAS Anti-HEV IgG ( HEVG ) VIDAS Anti-HEV IgG ( HEVG ) bioMérieux SA bioMérieux SA hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch nguyên tắc 3 TTBYT Loại C