STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ Theo phụ lục Theo phụ lục Ningbo Techart Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để cho bệnh nhân nằm lên thực hiện phẫu thuật QT4, mục A, Phần II, Phụ lục I thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A