STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo khúc xạ/đo độ cong giác mạc ARK7800L; ARK7800M; ARK7600; AR7600; ARK7610; AR7610 Shanghai Chang’E Optical Equipment & Instrument Technology Co.,Ltd. Shanghai Chang’E Optical Equipment & Instrument Technology Co.,Ltd. Dùng để đo khúc xạ/đo độ cong giác mạc thủ công/tự động Quy tắc 12, phần II, phụ lục I , Thông tư số 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A