STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh định tính HBsAg Theo phụ lục Theo phụ lục Core Technology Co., Ltd Chẩn đoán nhanh định tính HBsAg trong huyết tương hoặc huyết thanh người Quy tắc 6 - TTBYT chẩn đoán IVD TTBYT Loại B