STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh định tính HCV Theo phụ lục Theo phụ lục Core Technology Co., Ltd Chẩn đoán nhanh định tính HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương người Quy tắc 6 - TTBYT chẩn đoán IVD TTBYT Loại B