STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng thun y tế 2móc, 3 móc các cỡ High Elastic Bandage 2 clips, High Elastic Bandage 3 clips ANJI HONGDE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD ANJI HONGDE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD Sử dụng trong trường hợp gãy xương, sau phẫu thuật, điều trị xương khớp, Quy tắc 5, mục 4 TTBYT Loại A