STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm kính thủy tinh Theo phụ lục Theo phụ lục Agilent Technologies Singapore (International) Pte Ltd Theo phụ lục Quy tắc 5, phần III TTBYT Loại A