STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục ECAN MEDICAL CO., LTD. Mục đích của đặt nội khí quản là đảm bảo việc thông khí và kiểm soát đường thở Quy tắc 5 phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Mặt nạ oxy đa thông số (Mặt nạ Venturi) Theo phụ lục Theo phụ lục ECAN MEDICAL CO., LTD. Mục đích cung cấp oxy hoặc các loại khí khác cho bệnh nhân để điều trị bằng oxy và cho phép cài đặt nồng độ oxy. Quy tắc 2 phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Dây oxy mũi 2 nhánh Theo phụ lục Theo phụ lục ECAN MEDICAL CO., LTD. Dây oxy qua mũi là một thiết bị vận chuyển oxy. Được sử dụng để cung cấp oxy bổ sung cho bệnh nhân hoặc người cần thêm oxy Quy tắc 5 phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Ống thông niệu đạo (thông tiểu) các loại Theo phụ lục Theo phụ lục ECAN MEDICAL CO., LTD. Được sử dụng trong các khoa tiết niệu, nội khoa, phẫu thuật, sản khoa và phụ khoa để dẫn lưu nước tiểu và thuốc Quy tắc 5 phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Ống hút đàm kín Theo phụ lục Theo phụ lục ECAN MEDICAL CO., LTD. Ống hút đàm kín được thiết kế để sử dụng trong các đơn vị chăm sóc quan trọng để hút dịch tiết từ đường hô hấp của bệnh nhân có ống nội khí quản hoặc mở khí quản và cần thông khí cơ học. Quy tắc 5 phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Ống mở khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục ECAN MEDICAL CO., LTD. Ống mở khí quản được sử dụng trong gây mê toàn thân, chăm sóc đặc biệt và thuốc cấp cứu để quản lý đường thở và thông khí cơ học. Ống này được đưa vào khí quản của bệnh nhân thông qua một đường rạch trong khí quản. Quy tắc 7 phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B